دیوار سبز و گونه‌های گیاهی

دیوار سبز و گونه‌های گیاهی

گونه‌های اصلی از گیاهانی وجود دارند که در دیوارهای سبز به خوبی عمل می‌کنند، به ویژه آن‌هایی که طیف وسیعی از تحمل دارند.بعضی از گیاهان بسیار ضعیف هستند و خیلی سریع تجزیه می‌شوند، پس اگر آب کافی نگیرند، خیلی سریع شکست خواهند خورد. در حالی که گیاهان دیگر بیشتر از یکبار دوره رشد دارند، جایی که آن‌ها به سرعت می‌میرند و قادر به انطباق بهتر با محیط خود هستند.

Share:

Leave comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com