روف گاردن

  • بام سبز / روف گاردن / Roof Garden
  • پشت بام ها بسیاری از وقت ها از نظر دور می مانند و فقط خاک می خورند، در حالی که می توانند مامنی برای زمان استراحت ما باشند. امروز می شود بام ها را سبز کرد، تا هم جایی برای بازگشت به دل طبیعت داشته باشیم و هم هوای اطرافمان را به وسیله گل و گیاهان از آلودگی پاک کنیم.یک بام سبز، بامی است که همه یا بخش هایی از آن، با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. درواقع بام خانه را که متراژ مناسبی هم برای کار دارد، با آلاچیق، مبلمان مناسب، انواع گیاهان و ... تزیین می کنیم تا مکانی برای کنددن از روزمرگی داشته باشیم. جایی که به آسمان نزدیکتریم، آسمانی که هوایش با گیاهان بام پاک شده است.