چه انواعی از گیاهان در دیوارهای سبز زندگی می‌کنند؟

چه انواعی از گیاهان در دیوارهای سبز زندگی می‌کنند؟

چون هر دیوار سبز زنده به طور جداگانه برای یک پروژه خاص طراحی می‌شود، تمام دیوارها متفاوت هستند. ​

گیاهان داخلی کاملا متفاوت از آن‌هایی هستند که در دیوارهای خارجی استفاده می‌شوند.گیاهان داخلی گیاهان گرمسیری از نیم‌کره جنوبی هستند. ​

گیاهان برای خارج ساختمان براساس منطقه آب و هوا انتخاب می‌شوند چون مهم است که از گیاهان صحیح در مناطق درست استفاده کنیم.بنابراین گیاهان انتخابی می شوند که در منطقه‌ای بالاتر از آب و هوای محل زندگی می‌کنند.برای مثال، اگر شما در شمال هستید، گیاهانی را انتخاب می‌کنیم که می‌توانند در آب و هوای شمالی بیشتر زنده بمانند.بنابراین، در جنوب بیشتر گونه‌های بیشتری از گیاهان می‌روید که رشد خواهند کرد و بنابراین یک انتخاب گسترده‌تر از گیاهان برای استفاده در دسترس است. ​

Share:

Leave comment