11
خرداد

اثرات بام سبز (روف گاردن) در کاهش آلودگی صوتی شهرها / شرکت دیوار سبز

اثرات بام سبز (روف گاردن) در کاهش آلودگی صوتی شهرها

امروزه علاوه بر آلودگی هوا در شهرها، انواع دیگر آلودگی‌ها هم بر زندگی انسان‌ها اثر دارد به طوری که سر و صدای زیاد موجود در کلان‌شهرها از جمله مشکلات شهری عنوان می‌شود. با وجود اینکه نماها عایق‌سازی می‌شوند و این موضوع در کاهش سطح فشار صدا از خارج به داخل ساختمان در حد زیادی موثر است، اما سقف‌ها هم در میزان ورود صدا به منازل و محیط‌های انسانی مؤثر است. بام‌های سبز  (روف گاردن ها) به عنوان راه حلی برای این موضوع شناخته می‌شوند و عایق‌بندی صدا در سیستم بام را افزایش می‌دهند؛ البته باید توجه داشت که این تأثیر در بام‌های سبز (روف گاردن ها) گسترده با عمق کم و دارای لایه نازکی از خاک با بام‌های باغ‌مانند که دارای خاک‌های عمیق‌تری هستند، فرق دارد. عملکرد و تاثیرگذاری عایق صوتی به نوع سیستم به کار رفته در آن، و همچنین به ضخامت لایه بستگی دارد. بام های سبز (روف گاردن ها) که ضخامت لایه خاک آنها ۱۲ سانتی‌متر باشد، نفوذ صدا را تا ۴۰ دسی‌بل کاهش می‌دهند و بام سبزی که ضخامت لایه خاک آنها ۲۰ سانتی‌متر باشد نفوذ صدا را تا ۴۶ دسی‌بل کاهش می‌دهد.