17
شهریور

دیوار و نمای سبز و محیط زیست / شرکت دیوار سبز

دیوارها و نماهای سبز فواید زیست محیطی زیادی دارند و از مهمترین عواملی هستند که در زمینه ایجاد توسعه پایدار می‌توان به آنها توجه کرد. امروزه با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی که در بسیاری از موارد با محیط زیست منطبق نبوده، آلودگی‌های زیست محیطی بسیاری به وجود آورده است و به زمین، این میراث پدران ما ضررهای بسیاری وارد کرده است، دیوار و نمای سبز می‌تواند به عنوان گامی اولیه در جهت بروز تکنولوژی سازگار با محیط زیست قلمداد شود.

برای بیان فواید زیست محیطی این فنآوریی می‌توان گفت که پوشاندن نمای ساختمان با پوشش گیاهی، از نظر ابعاد زیست محیطی در کاهش آلودگی هوا و آلاینده ها، کاهش گازهای گلخانه ای، کاهش دمای محیط پیرامون و تعدیل پدیده جزیره گرمایی شهری، کاهش آلودگی صوتی، کاهش مصرف انرژی و در یک کلام بهبود کیفیت محیط زیست نقش تعیین کننده‌ای دارند. دیوار سبز همچنین با ایجاد زیستگاه برای گونه‌های گیاهی و جذب گونه‌های جاندار و پرندگان از نظر اکولوژی و حفظ تنوع زیستی دارای اهمیت است.