13
مرداد

فواید دیوار، بام سبز (روف گاردن) و نمای سبز در تابستان / شرکت دیوار سبز

با فراسیدن تابستان و گرم شدن هوا، یکی از دغدغه‌های مردم به ایجاد هوای مطبوع معطوف می‌شود. در یک روز گرم تابستانی، تصور کنید که فضایی سبز با هوایی دل‌انگیز اطراف شما را گفته باشد. واقعیت این است که  سایه اندازی گیاهان در فضای شهری، می تواند به طور چشمگیری از حرارت محیط بکاهد. همچنین گیاهان اثرات مخرب فرابنفش خورشیدی بر روی بدنه ساختمان‌ها را کم می‌کنند. از زمانی که ثابت شده که پرتوهای فرابنفش خورشیدی باعث وارد آمدن صدمات به نمای ساختمان ها اجزای پلاستیک و رنگ آن می‌شود نماهای سبز به عنوان یک راه حل کارا در کاهش اثرات مخرب ناشی از به ایفای نقش پرداخته است.  نمای سبز توانایی ایجاد تغییرات زیاد در رطوبت و دما در فضای مابین دیوار و نمای سبز دارد. هوای این بین، یک عایق حرارتی مؤثر ایجاد می‌کند. چرخش و تجدید هوا در میان دیوار و نمای سبز، تراکم برگ‌ها و نحوه طراحی از عواملی است که باعث افزایش بهره‌وری آن می‌شود.

گیاهان در دیوار، نما و بام سبز و روف گاردن، با جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد سایه، در داشتن هوای مطلوب به ما کمک می‌کنند. پس با ایجاد آنها می‌توانیم از فضایی مطلوب در تابستان بهره ببریم. گروه دیوار سبز وی‌ای‌پی به شما در داشتن چنین فضایی کمک می‌کند.