16
شهریور

معرفی دیگری از بام سبز (روف گاردن) و دیوار سبز

دیوار سبز به نام باغهای عمودی هم شناخته می‌شود. این واژه، یک واژه جانبی است که به یک سیستم پوششی زنده گیاهی اطلاق می‌شود. در این باغها، گیاهان بر روی نما و یا بالای یک ساختمان رشد می‌کنند. گیاهان مناسب این باغ، دامنه وسیعی از گیاهان همیشگی و سالیانه و داربستی از درختان گوناگون ا شامل می‌شود. باغهای عمودی، با پوشاندن نمای یک ساختمان با گیاهان، تأثیر زیادی روی محیط اطراف آن دارند. این دیوارها از پخش شدن گرد و خاک در هوا، جلوگیری و از ساختمان در برابر اشعه‌های فرابنفش، باران و فشار باد محافظت می‌کنند. این بامها و دیوارهای سبز، از جمله عناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژیکی جهان امروزند که با طراحی در کنار طبیعت به جای مقابله با آن، به پایداری هرچه بیشتر معماری و شهرسازی معاصر و رشد و توسعه و ادامه حیات بشر کمک شایانی می‌کنند.