29
مهر

نحوه استفاده از نمای سبز به عنوان عایق صوتی / شرکت دیوار سبز

سر و صدای زیاد و گوشخراش خیابانها و اتوبانها امروز به عنوان یکی از مشکلات ساکنان مناطق شهری عنوان می‌شود. در حال حاضر سازندگان سعی می‌کنند با عایق‌سازی نما بار این آلودگی صوتی را بکاهند و باید گفت که عملکرد آنها تاحدود زیادی هم در تعدیل بار صوتی و کاهش سطح فشار صدا از خارج به داخل ساختمان مفید عمل کرده است، اما سقف و نوع آن در میزان تأثیر‌گذاری این عامل بر آسایش شهروندان مؤثر است. بامهای سبز عایق‌بندی صدا در سیستم بام را افزایش می‌دهند، البته باید توجه داشت که این تأثیر در بامهای سبز گسترده که کم عمق هستند و لایه نازکی از خاک دارند و بامهای باغ مانند که خاکهای عمیقتری دارند متفاوت است. کیفیت عملکرد عایق صوتی به نوع سیستم به کار رفته و همچنین به ضخامت لایه بستگی دارد. بامهای سبز که ضخامت لایه خاک آنها ۱۲ سانتی متر باشد، نفوذ صدا را تا ۴۰ دسی بل کاهش می‌دهند و بام سبزی که ضخامت لایه خاک آنها ۲۰ سانتی متر باشد نفوذ صدا را تا ۴۶ دسی بل کاهش می‌دهد.