تفاوت اکواریوم، ویواریوم، تراریوم، پالداریوم و انسکتاریوم چیست؟

 

آکواریوم(aquarium) 

آکواریوم ها محیط های کوچک و بسته ای هستند که بر اساس محیط آبی مثل رودخانه یا دریا ویا دریاچه شبیه سازی شده است.

گیاهان آبزی در آکواریوم ها از نیتروژن درون خود اکوسیستم استفاده می کنند و محیط خوبی برای ماهی ها و سایر آبزیان بوجود می آورند.

انسکتاریوم (insectartareum)

انسکتاریوم از دو واژه ی insecta به معنی بندپا و arium به معنای مکان تشکیل شده است ،محیطی است که برای حشرات،عنکبوتیان و بندپایان با الهام از محیط زندیگیشان شبیه سازی می شود.

محصول اصلی انسکتاریوم بسته ها یا کارت های کوچکی حاوی مراحل مختلف زندگی حشره (تخم،لارو یا حشره ی کامل ) است که به منظور کنترل آفات در مزرعه یا گلخانه نصب و رهاسازی می شوند.

Formicarium: محیطی که برای نگهداری انواع گونه های مورچه و موریانه تهیه می شود.

 

پالداریوم (paludarium)

پالداریوم با الهام از جنگل های پر باران و باتلاق ها شبیه سازی شده است .

پالداریوم در واقع تلفیقی از آکواریوم و تراریوم است که گاهی به اندازه ی یک اتاق در نظر گرفته می شود.

به پالداریوم آکواریوم نیمه پر هم گفته می شود.

Riparium:نوعی پالداریوم با جریان چرخشی بین قسمت های آن .

 

تراریوم(terrarium)

تراریوم محیطی است که براساس مناطق خشک و وحشی کره ی زمین شبیه سازی شده است.

در این مجموعه گیاهانی مانند :کراسوله ها ،برومیده ها و بنفشه ی آفریقایی و حیواناتی مانند :خزندگان ،حشرات و

پرنده های کوچک می توان نگهداری کرد.

در تراریوم های در بسته سیستم آبیاری چرخشی وجود دارد به نحوی که آب تبخیر شده از سطح خاک و گیاهان ،به

سطوحی که تراریوم را در بر گرفته اند برخورد کرده و مجدد به صورت قطرات آب به خاک بر می گردد که این سیکل

باعث کاهش دور آبیاری می شود.

 

ویواریوم (Vivarium)

ویواریوم کلمه ای لاتین که به معنای محل زندگی و سازه است که در نگاه اول شباهت زیادی به آکواریوم دارد تنها با این تفاوت که که در ویواریوم میتوانیم گیاهان و جانوران غیر آبی یا نیمه ابی را در کنار هم داشته باشیم.

یکی از تفاوت های تراریوم با ویواریوم وجود حیوان داخل آن است مثل استفاده از دوزیستان و تفاوت دیگر امکانات و وسایل هستند که ما را در نگهداری هرچه راحت تر و اصولی تر آن یاری می نماید.