ویواریوم کلمه ای لاتین که به معنای محل زندگی و سازه است که در نگاه اول شباهت زیادی به آکواریوم دارد تنها با این تفاوت که که در ویواریوم میتوانیم گیاهان و جانوران غیر آبی یا نیمه ابی را در کنار هم داشته باشیم.
یکی از تفاوت های تراریوم با ویواریوم وجود حیوان داخل آن است مثل استفاده از دوزیستان و تفاوت دیگر امکانات و وسایل هستند که ما را در نگهداری هرچه راحت تر و اصولی تر آن یاری می نماید.

ویواریوم یک تنگ شیشه ای است که در آن انواع چمنهای مخصوص آکواریوم کاشته شده است و رشد کمی دارد. ویواریوم کلمه ای لاتین به معنای محل زندگی و سازه است که در نگاه اول شباهت زیادی به آکواریم دارد تنها با این تفاوت که که در ویواریوم می توانیم گیاهان و جانوران غیر آبی یا نیمه آبی را هم نگهداری کنیم.
درباره ویواریوم باید گفت که می توانید این تنگها را بدون آب و تنها با مرطوب نگه داشتن چمنها نگهداری کنید اما حتما باید درب آنها را بسته نگهدارید تا همواره محیط داخل تنگ مرطوب بماند. در این تنگها می توانید ماهی هم نگهداری کنید.