ویواریوم

ویواریوم (Vivarium) / شرکت دیوار سبز

ویواریوم یک تنگ شیشه ای است که در آن انواع چمنهای مخصوص آکواریوم کاشته شده است و رشد کمی دارد. ویواریوم کلمه ای لاتین به معنای محل زندگی و سازه است که در نگاه اول شباهت زیادی به آکواریم دارد تنها با این تفاوت که که در ویواریوم می توانیم گیاهان و جانوران غیر آبی یا نیمه آبی را هم نگهداری کنیم.
درباره ویواریوم باید گفت که می توانید این تنگها را بدون آب و تنها با مرطوب نگه داشتن چمنها نگهداری کنید اما حتما باید درب آنها را بسته نگهدارید تا همواره محیط داخل تنگ مرطوب بماند. در این تنگها می توانید ماهی هم نگهداری کنید.

برچسب‌ها: بدون برچسب