18
تیر

انواع دیوار سبز از لحاظ زیرساخت / شرکت دیوار سبز

دیوارهای سبز به صورت پانل و سیستم‌های سینی و یا دیوارهای آزاد سازماندهی می‌شوند، به این معنی که دیواری مناسب برای هر فضا وجود دارد.

در سیستم‌های پنل مدولار ، گیاهان مانند مریم‌گلی و Prowall راپیش از رشد را در پانل‌ها دارند و می‌توانند در داخل یا خارج ساختمان، و در هر آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرند.

سیستم‌های پنل مدولار همچنین برای نمایش‌های داخلی محبوب است.گیاهان از محل کنده شده‌اند و وارد دیوار می‌شوند، که میزان زیادی از تنوع را ارایه می‌دهد که می‌تواند برای پوشش کل سطوح و یا به عنوان هنر زنده طراحی شود.

دیواره‌های داربست مدولار اغلب در داخل خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به راحتی با تغییر مکان و یا تغییر دادن گیاهان تغییر می‌کنند.