08
اردیبهشت

دیوارهای سبز برای ساختمان‌ خوب هستند / شرکت دیوار سبز

ساختمان‌ها به طور زیان‌آوربا تغییر دما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند که باعث انبساط و انقباض می‌شوند، که در طول زمان منجر به بدتر شدن ترک‌ها و شکاف‌ها می‌شود. ​

 

دیوارهای زنده حفاظت خارجی ساختمان‌ها را نه فقط از نوسانات دمایی بلکه با منحرف کردن آب از دیوارها در طول باران شدید و تامین حفاظت از اشعه فرابنفش، به ساختمان‌ها می‌دهند.​