28
مهر

گل کاغذی / شرکت دیوار سبز

گل کاغذی خیلی سریع رشد می‌کند و از دیوار بالا می‌رود. گل کاغذی گلی رنگی و زیباست. نگته جالب اینجاست که قسمت رنگی که به صوت گل به نظر می‌آید در واقع کاسبرگ‌های گل هستند و گل قسمت کوچک زرد رنگ داخل این ساختار است. کاسبرگ‌ها به رنگ‌های صورتی، سفید بنفش و دیگر رنگ‌ها یافت می‌شوند.

نیازها:
رطوبت: این گیاه هم برای مناطق خشک و هم برای مناطق استوایی مناسب است.

نور: به نور کامل آفتاب نیاز دارد.

آبیاری: در طول فصل تابستان خاک گیاه را هر از گاهی مرطوب نگه دارید و در فصل زمستان آن را تقریبا خشک بگذارید. اگر در فصل زمستان شرایط خاکی خشکتری برایشان فراهم کنید در بهار سال بعد گل دهی بهتری خواهند داشت.

دما: گل کاغذی دماهای تقریبا بالا را تحمل می‌کند. این گیاه حتی هوای گرم مناطق استوایی را به خوبی تاب می‌آورد.

خاک: گیاه خاکی با زهکشی خوب و مقدار زیادی پرلیت نیاز دارد.

کود دهی: در طول فصل تابستان و فصول رشد، گیاه را با کودی که حاوی تمامی عناصر مورد نیاز باشد، هر هفته یا هر دو هفته یک بار کوددهی کنید. کودهایی که مواد غذایی را آرام و به تدریج در خاک آزاد می‌کنند هم انتخابهای خوبی هستند.

تکثیر: در فصل بهار یک شاخه از گیاه را با قیچی تیز ببرید و در هورمون ریشه‌زایی قرار دهید و در خاک مناسب ریشه‌دهی بکارید. در صورتی که توانستید در جایی قرارش دهید که از پایین به خاک حرارت برسد و خاک گرم بماند. گیاه گل کاغذی تکثیر خیلی راحتی ندارد پس اگر در این کار شکست خوردید ناامید نشوید و یک بار دیگر امتحان کنید.

تعویض گلدان: گل کاغذی رشد سریعی دارد و در بیرون از خانه در صورتی که شرایط محیطی‌ مناسب باشد، به سرعت به اندازه یک درخت کوچک، یا در صورتی که هرس نشود به صورت یک بوته بالا رونده بزرگ در می‌آید که می‌تواند تا ۴.۵ متر هم رشد کند! در فضای خانه بهتر این است که با هرس به موقع ریشه و ساقه‌های گیاه، اندازه آن را کوچک نگه دارید. در هر بهار با تعویض گلدان گیاه ریشه‌ها را هرس کنید و برای این کار بسیار دقت کنید که به گیاه آسیب نزنید. همچنین مواظب باشید که از وسایل هرس تمیز استفاده کنید تا بیماری‌های گیاهی، به وسیله ابزار هرس، به گل‌ کاغذی‌ منتقل نشوند. زمانی که گیاه بزرگ‌تر شد تعویض گلدان را هر دو سال یک بار انجام دهید.